Το σύστημα waterAEGIS αφορά την α) μελέτη των τάσεων και προγνώσεων της παραλιακής διάβρωσης και παράκτιων και χερσαίων πλημμυρών, β) τη διάγνωση/πρόγνωση χερσαίων πλημμυρικών φαινομένων, πλήρωσης υπόγειου υδροφορέα, και λειτουργίας φραγμάτων σε νησιωτικές περιοχές του Β. και Ν. Αιγαίου, γ) την βελτιστοποίηση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης χερσαίων πλημμυρών και δ) την προβολή σε πραγματικό χρόνο των μετεωρολογικών και υδρολογικών συνθηκών σε διάφορες περιοχές της νήσου Λέσβου. Οι υπηρεσίες του συστήματος είναι προσβάσιμες για όλους του πολίτες, ενώ οι Περιφέρειες και άλλοι δημόσιοι φορείς του Β. και Ν. Αιγαίου έχουν πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένη πληροφορία.