Εφαρμογές

WebGIS

Χαρτογραφική απεικόνιση γεωχωρικών δεδομένων που σχετίζονται με τους κινδύνους των πυρκαγιών και των πλημμυρών

Προσομοιώσεις Πυρκαγιών

Εφαρμογή δυναμικών προσομοιώσεων πυρκαγιών

Αρχείο Ιστορικών Πυρκαγιών

Προβολή καμένων εκτάσεων με διαχρονική απεικόνιση

Μετεωρολογικά Δεδομένα

Εμφάνιση ιστορικών και προγνωστικών δεδομένων για μετεωρολογικούς σταθμούς του Αιγαίου

Υδρολογικά Δεδομένα

Γραφήματα υδρολογικών δεδομένων κλιματικής αλλαγής

Πρόβλεψη Στάθμης Ποταμών

Η εφαρμογή προβλέπει σε πραγματικό χρόνο τη στάθμη νερού για το υδρογραφικό δίκτυο της Λέσβου.

Δράσεις

Πυρκαγιά Βατερών Λέσβου 2022

Καταγραφή, παρακολούθηση, ανάλυση, χαρτογράφηση και μεταπυρική αποκατάσταση πληγείσας περιοχής

Ποιότητα Νερού Λέσβου

Παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού της Λέσβου

Επικοινωνία

Εργαστήριο Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών, Τμήμα Γεωγραφίας
Εργαστήριο Παράκτιας Μορφοδυναμικής, Διαχείρισης και Θαλάσσιας Γεωλογίας, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών
Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη