Το σύστημα fireAEGIS είναι η συνέχεια της πετυχημένης πλατφόρμας “Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών AEGIS” του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Εργαστήριο Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών – Τμήμα Γεωγραφίας), το οποίο σχεδιάστηκε ως μία διαδικτυακού τύπου πλατφόρμα που παρείχε πρόσβαση σε δεδομένα πρόβλεψης πυρκαγιών (κίνδυνο και συμπεριφορά), καθώς επίσης επιπλέον πληροφορίες όπως κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, οδικά δίκτυα, χρήσεις και κάλυψη γης, θέσεις υδροληψίας, πυροσβεστικές δυνάμεις, δορυφορικές εικόνες, τύπους βλάστησης, τοπογραφία και μετεωρολογικά δεδομένα (με ροή σε πραγματικό χρόνο και προγνωστικούς χάρτες). Η νέα έκδοση fireAEGIS εμπλουτίζεται με δυνατότητες διάγνωσης κινδύνου από δασικές πυρκαγιές μέσω στοχαστικών προσομοιώσεων και είναι ελεύθερου λογισμικού και ανοικτού κώδικα, στην οποία δίνεται έμφαση στη διασύνδεση της με τα τηλεμετρικά δεδομένα που προέρχονται από τον εξοπλισμό που έχει αποκτηθεί στα πλαίσια της Υποδομής, ενώ παρέχεται η χωρική διάσταση τους σε Web-GIS περιβάλλον. Επιπλέον, το σύστημα fireAEGIS μπορεί να διασυνδέεται με άλλες φυσικές καταστροφές πέραν των δυνατότητων διεξαγωγής online και real-time προσομοιώσεων πυρκαγιών, με έμφαση στις πλημμύρες (σύστημα waterAEGIS).