Η πλατφόρμα AEGIS+ RISK αφορά τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων μέσω της πρόγνωσης και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών (fireAEGIS) και της διάγνωσης και πρόγνωσης χερσαίων πλημμυρικών φαινομένων (waterAEGIS). H AEGIS+ RISK αποτελεί συνιστώσα της υποδομής “Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές AEGIS+” που υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση της Ελληνικής Κυβέρνησης (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής).

Η πλατφόρμα AEGIS+ RISK αποτελείται από μία σουίτα εφαρμογών για την έγκαιρη διάγνωση περιβαλλοντικών κινδύνων, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση της από τις σχετικές περιφερειακές/εθνικές υπηρεσίες. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται αφορά τις νησιωτικές περιοχές του Β. και Ν. Αιγαίου.

fireAEGIS

Το σύστημα fireAEGIS είναι η συνέχεια της πετυχημένης πλατφόρμας “Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών AEGIS” του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Εργαστήριο Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών – Τμήμα Γεωγραφίας), το οποίο σχεδιάστηκε ως μία διαδικτυακού τύπου πλατφόρμα που παρείχε πρόσβαση σε δεδομένα πρόβλεψης πυρκαγιών (κίνδυνο και συμπεριφορά), καθώς επίσης επιπλέον πληροφορίες όπως κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, οδικά δίκτυα, χρήσεις και κάλυψη γης, θέσεις υδροληψίας, πυροσβεστικές δυνάμεις, δορυφορικές εικόνες, τύπους βλάστησης, τοπογραφία και μετεωρολογικά δεδομένα (με ροή σε πραγματικό χρόνο και προγνωστικούς χάρτες). Η νέα έκδοση fireAEGIS εμπλουτίζεται με δυνατότητες διάγνωσης κινδύνου από δασικές πυρκαγιές μέσω στοχαστικών προσομοιώσεων και είναι ελεύθερου λογισμικού και ανοικτού κώδικα, στην οποία δίνεται έμφαση στη διασύνδεση της με τα τηλεμετρικά δεδομένα που προέρχονται από τον εξοπλισμό που έχει αποκτηθεί στα πλαίσια της Υποδομής, ενώ παρέχεται η χωρική διάσταση τους σε Web-GIS περιβάλλον. Επιπλέον, το σύστημα fireAEGIS μπορεί να διασυνδέεται με άλλες φυσικές καταστροφές πέραν των δυνατότητων διεξαγωγής online και real-time προσομοιώσεων πυρκαγιών, με έμφαση στις πλημμύρες (σύστημα waterAEGIS).

waterAEGIS

Το σύστημα waterAEGIS αφορά την α) μελέτη των τάσεων και προγνώσεων της παραλιακής διάβρωσης και παράκτιων και χερσαίων πλημμυρών, β) τη διάγνωση/πρόγνωση χερσαίων πλημμυρικών φαινομένων, πλήρωσης υπόγειου υδροφορέα, και λειτουργίας φραγμάτων σε νησιωτικές περιοχές του Β. και Ν. Αιγαίου, γ) την βελτιστοποίηση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης χερσαίων πλημμυρών και δ) την προβολή σε πραγματικό χρόνο των μετεωρολογικών και υδρολογικών συνθηκών σε διάφορες περιοχές της νήσου Λέσβου. Οι υπηρεσίες του συστήματος είναι προσβάσιμες για όλους του πολίτες, ενώ οι Περιφέρειες και άλλοι δημόσιοι φορείς του Β. και Ν. Αιγαίου έχουν πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένη πληροφορία.