Κώστας Καλαμποκίδης
Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ράνια Τζωράκη
Επιστημονική Υπεύθυνη

Χρήστος Βασιλάκος

Όλγα Ρούσσου

Παλαιολόγος Παλαιολόγου

Βασίλης Κοψαχείλης

Αλεξάνδρα Τσούλιμπρκ

Νίκος Αθανάσης