1o video (Υδραυλικό φορτίο)

Στο 1o video απεικονίζεται, σε μηνιαίο βήμα, η χρονική μεταβολή της κατανομής του υδραυλικού φορτίου (στάθμη υπόγειου νερού σε σχέση με το απόλυτο υψόμετρο της θάλασσας, σε m) στον παράκτιο υδροφορέα της Καλλονής για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2021 – Δεκέμβριος 2033, όπως προκύπτει ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης που διενεργείται με τη χρήση ενός μη-μόνιμου μοντέλου προσομοίωσης της υπόγειας ροής. Μελετώντας το video μπορεί κάποιος να παρατηρήσει μία έντονη διαφοροποίηση στην κατανομή της στάθμης μεταξύ δύο χαρακτηριστικών περιόδων του έτους, της αρδευτικής (Μάιος – Σεπτέμβριος) όπου και λαμβάνει χώρα άντληση των υπόγειων υδάτων για την άρδευση των καλλιεργειών, και της μη-αρδευτικής (Οκτώβριος – Απρίλιος) όπου παύουν οι αντλήσεις και επιτελείται ο εμπλουτισμός του υδροφορέα. Η προαναφερθείσα διαφοροποίηση μεταφράζεται αφενός ως γενική πτώση της στάθμης του υπόγειου νερού στην περιοχή και αφετέρου ως εμφάνιση αρνητικών τιμών του φορτίου (ως κόκκινη χρωματική διαβάθμιση) στο νότιο τμήμα του υδροφορέα κατά την αρδευτική περίοδο.

2o video (Κατεύθυνση υπόγειας ροής)

Στο 2o video παρουσιάζεται, σε μηνιαίο βήμα, η χρονική μεταβολή της κατεύθυνσης της υπόγειας ροής στον παράκτιο υδροφορέα της Καλλονής για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2021 – Δεκέμβριος 2033, όπως προκύπτει ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης που διενεργείται με τη χρήση του προαναφερθέντος μη-μόνιμου μοντέλου ροής. Ομοίως με παραπάνω, και στην περίπτωση αυτή χαρακτηριστική είναι η διαφοροποίηση που παρατηρείται μεταξύ της μη-αρδευτικής και της αρδευτικής περιόδου του έτους. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση, η κίνηση του υπόγειου νερού πραγματοποιείται από τον βορρά προς τον νότο με τον υδροφορέα να εκφορτίζεται στη θάλασσα, ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, λαμβάνει χώρα στην πιεροχή εμφάνισης των αρνητικών τιμών του υδραυλικού φορτίου (στο νότιο τμήμα του υδροφορέα) αναστροφή της φυσικής ροής και είσοδος του θαλασσινού νερού προς την ενδοχώρα. Επισημαίνεται ότι στο υπόμνημα καταδεικνύεται το μέγεθος της υπόγειας ροής (ποσότητα νερού) στον υδροφορέα, όπου ουσιαστικά η μετάβαση από την πράσινη στη μπλε χρωματική διαβάθμιση ισοδυναμεί με αύξηση της ρέουσας ποσότητας νερού.

 3o video (Συγκεντρώσεις χλωριόντων – Υφαλμύριση)

Στο 3ο video δίνεται, σε μηνιαίο βήμα, η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης χλωριόντων, Cl (εξέλιξη υφαλμύρισης) στον παράκτιο υδροφορέα της Καλλονής για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2021 – Δεκέμβριος 2033, όπως προκύπτει ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης που διενεργείται με τη χρήση ενός μη-μόνιμου μοντέλου προσομοίωσης της μεταφοράς διαλυμένης μάζας, το οποίο και βασίστηκε στο προαναφερθέν μη-μόνιμο μοντέλο ροής. Μελετώντας το video μπορεί κάποιος να παρατηρήσει από τη μία, την εισχώρηση σε κάποιο βαθμό του θαλάσσιου μετώπου κατά μήκος της ακτογραμμής και, από την άλλη, την ύπαρξη σχετικά υψηλών συγκεντρώσεων χλωριόντων κατά μήκος του παράκτιου τμήματος των επιφανειακών υδατορευμάτων, γεγονός που αποδίδεται στην εισχώρηση της θάλασσας σε αυτά και στη μετέπειτα εισροή μέσω διήθησης υφάλμυρου νερού στον υπόγειο υδροφορέα. Παρόλα αυτά, για το χρονικό διάστημα της πρόβλεψης, γενικώς δεν καταγράφεται κάποια ουσιαστική μεταβολή του υφάλμυρου μετώπου σε βάθος χρόνου, με εξαίρεση το κεντρικό τμήμα της παράκτιας περιοχής του υδροφορέα, όπου και προβλέπεται σχετική αύξηση της συγκέντρωσης χλωριόντων με τον χρόνο.

Υποσημείωση: Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται με σημαντικές επιφυλάξεις λόγω απουσίας κρίσιμων και επαρκών δεδομένων, γεγονός που επηρεάζει την ορθή διαμόρφωση των επιμέρους μοντέλων και κατ’ επέκταση αυξάνει τον βαθμό αβεβαιότητας των προσομοιώσεων.